Αυτά τα ευρήματα, κοντά σε ζημιές στον αγωγό Nord Stream, επιβεβαίωσαν ότι είχε γίνει δολιοφθορά, δήλωσαν.