Γάτες και περιστέρια κυκλοφορούν στους χώρους του νοσοκομείου της Ρόδου.