Οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, υπερφορολόγηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό