Οι προϋποθέσεις για να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.