Νέες ανιστόρητες αιτιάσεις και διαμαρτυρίες από τη Θράκη και από άτομα που δεν έχουν διαβάσει τη Συνθήκη της Λωζάνης.