Σταύρος Παντελίδης: Η κατάσταση του είναι κρίσιμη, ενώ κάποια ζωτικά όργανά του υποστηρίζονται από μηχανήματα