Την ίδια ώρα, επηρεάζεται και η αξία των ακίνητων, καθώς δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των θέσεων σε νέο αγοραστή.