Ο κίνδυνος, ο οποίος σχετίζεται κυρίως με το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, «θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές και απότομες αλλαγές στο ευρύτερο τοπίο των αγορών.