Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνάτα 292.000 ευρώ