Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η Vice Media, σηματοδοτώντας την κατάρρευση μιας εταιρείας που έφθασε να αποτιμάται στα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από έξι χρόνια.