Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν οι 58 ° Κελσίου, είχε καταγραφεί μόλις τον Φεβρουάριο.