Παράλληλα, αναζητούνται και τα υποκρυπτόμενα πρόσωπα - επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και διακινούν τα παράνομα αυτά εμπορεύματα.