Τα ατυχήματα μπαίνουν στο προσκήνιο με ερώτημα τον υπήρξε καταλογισμός ευθυνών.