Η κυβέρνηση της Σκωτίας δήλωσε ότι η έκδοση αυτή επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας του 2016, η οποία μεταβίβασε πρόσθετες εξουσίες στη Σκωτία