Το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου λειτουργεί χωρίς θέρμανση και ειδικά όταν θέλουν να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο, τα δάκτυλά τους τρέμουν.