Τα πιτσιρικάκια, ας πούμε, που τώρα είναι πέντε και επτά και δέκα και δώδεκα ετών, όταν βγουν στην εφηβεία και αρχίσουν να κάνουν σαματά πως θα τα βαφτίσουμε;