Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή