Καταβάλλονται οι συντάξεις μαζί τις αυξήσεις στους συνταξιούχους.