Τάμτα: «Είχα κάνει όλες τις προσπάθειες κανονικά και είχα ακολουθήσει ό,τι έπρεπε.»