Η εκτέλεση Άιζεμπερ και το η παρουσία του πνευματικού του