Νέο πρόγραμμα για ευάλωτα νοικοκυριά, φθηνό τιμολόγιο για την πλειονότητα των πολυτέκνων, αυστηρό πλαίσιο για ρευματοκλοπές