Πραγματοποιήθηκαν τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις και ακολούθησαν πορείες που κατέληξαν όλες στο τουρκικό προξενείο