Ο καγκελάριος και ο πρόεδρος «καταδίκασαν τους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως εγκαταστάσεων παροχής ενέργειας, στην Ουκρανία».