Από τις 18:00 έως και τις 01:25, ο ΑΝΤ1 ήταν η πρώτη επιλογή τόσο στο σύνολο κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 16% και 13,7% αντίστοιχα.