Οι Έλληνες επιχειρηματίες στον τουρισμό ξέχασαν τη βασική αρχή της οικονομικής δραστηριότητάς το «value for money», και χωρίς υποδομές και υπηρεσίες η λυπητερή θα είναι μεγάλη