Ανάμεσα στους συλληφθέντες και πρώην παράγοντας αθλητικού συλλόγου της Βόρειας Ελλάδας ο οποίος είναι ο Πρόεδρος ορισμένων εκ των εταιρειών που εμπλέκονται στην απάτη.