Ποια είναι η αργία που καταργήθηκε από τα σχολεία.