Το δικαστήριο μέσα από καταθέσεις και έγγραφα καλείται να δώσει την απάντηση στο βασικό ερώτημα.