Η UBS μειώνει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 3% το 2023 και το 2024, από 4,1% και 3,2% αντίστοιχα τα δύο έτη. Επίσης, θέτει ως κεντρικό ζητούμενο το κατά πόσο είναι διατηρήσιμοι οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, καθώς παραμένουν οι εστίες αβεβαιότητας.