Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την παιδική φτώχεια βελτιώθηκε περισσότερο στην Πολωνία (-37,6%), στη Σλοβενία (-31,4%), στη Λετονία (-31%) και στη Λιθουανία (-30,6%).