Οι εκτοξεύσεις εγγράφονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των οπλικών δοκιμών από τη Βόρεια Κορέα από πέρυσι.