Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.