Για πόσο ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα αποτελεί τον μονάρχη όλων των κρατών που είναι μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.