Σύμφωνα με την καταγγελία τα περιστατικά στην οικογένεια συνέβαιναν αρκετά χρόνια.