Τα voucher για το «Τουρισμός για Όλους» πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουνίου, δηλαδή οι δικαιούχοι έχουν πλέον, λιγότερο, από 3 μήνες για να αξιοποιήσουν, όμως το παράλογο είναι ότι δεν τα έχουν λάβει ακόμα!