Οκ. Παπαθανάσης θα κατέβει στην εκλογική περιφέρεια του Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών.