Το ελαιόλαδο με την άκρως δελεαστική τιμή ήταν νοθευμένο, όπως έδειξε η χημική του ανάλυση, επικίνδυνο για την υγεία.