Η έρευνα -μικτής μεθοδολογίας, τηλεφωνική και διαδικτυακή- πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της πολιτικής αναλύτριας Μαρίας Καρακλιούμη. Τ