Όλα τα μοντέλα παραγωγής διαθέτουν μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρες. Σήμερα είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες αγορές που υπάρχει δίκτυο ανεφοδιασμού με υδρογόνο τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.