Το γιατί η Πάρος τροφοδοτεί τη φαντασία των μυθιστοριογράφων του χώρου θα το αναζητήσουν οι ίδιοι οι «ηθικοί αυτουργοί»