current views are: 155

28 Μαΐου 2023
Δημοσίευση17:15

Σαν σήμερα: Η Ελλάδα στην ΕΟΚ δια χειρός Καραμανλή – Η ιστορική υπογραφή – Επιπτώσεις και ωφέλη της ένταξης

Σε ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε σαν σήμερα, 28 Μαΐου, την πλήρη συνθήκη ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, «τοποθετώντας» την Ελλάδα στον «πρόδρομο οργανισμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοσίευση 17:15’

Σε ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε σαν σήμερα, 28 Μαΐου, την πλήρη συνθήκη ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, «τοποθετώντας» την Ελλάδα στον «πρόδρομο οργανισμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε σαν σήμερα, 28 Μαΐου, την πλήρη συνθήκη ένταξης, «τοποθετώντας» την Ελλάδα στον «πρόδρομο οργανισμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορική συμφωνία σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινότητας και υπογραμμίζει τη δέσμευσή των Ελλήνων για πολιτική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακή συνεργασία.

Ιστορικό

Το ταξίδι της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να αναχθεί στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν άρχισε να διαμορφώνεται το όραμα της ενωμένης Ευρώπης. Η ΕΟΚ, που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, είχε ως στόχο να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθήσει μια διαρκή ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει πολιτικές αναταράξεις και οικονομικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αναγνώρισε τα πιθανά οφέλη από την ένταξή της στην ΕΟΚ και ξεκίνησε τη διαδικασία αίτησής της το 1975.

Η πορεία προς την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Όταν η Ελλάδα υπέβαλε αρχικά αίτηση για ένταξη, αντιμετώπισε πολιτική οπισθοδρόμηση λόγω του «στρατιωτικού καθεστώτος των συνταγματαρχών», το οποίο κυβέρνησε τη χώρα από το 1967 έως το 1974. Ωστόσο, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η Ελλάδα ανανέωσε τις προσπάθειές της να ενταχθεί στην ΕΟΚ και το αίτημα της ευόδωσε όταν έγινε επίσημα μέλος στις 28 Μαΐου 1979.

Με τα χρόνια, η Ελλάδα εργάστηκε επιμελώς για να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές και τους θεσμούς της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Έκανε σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως η απελευθέρωση της αγοράς, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι προσπάθειες άνοιξαν τελικά το δρόμο για τη μετάβαση της Ελλάδας από τη μερική στην πλήρη ένταξη, στην ΕΟΚ.

Υπογραφή της Πλήρους Συνθήκης Προσχώρησης

Στις 28 Μαΐου 1979, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, συνοδευόμενος από Έλληνες αξιωματούχους και εκπροσώπους της ΕΟΚ, υπέγραψε την πλήρη συνθήκη προσχώρησης σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Η συνθήκη περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως πλήρους μέλους της ΕΟΚ και ενισχύει τη δέσμευσή της στις αρχές του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων.

Επιπτώσεις και οφέλη

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ έχει πολλές επιπτώσεις στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας.Αφενός ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα και καλλιεργεί το αίσθημα ενότητας και συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη και αφετέρου η συμμετοχή στην ΕΟΚ όχι μόνο διευκολύνει τις διπλωματικές σχέσεις αλλά προάγει επίσης τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Από οικονομική άποψη, η Ελλάδα επωφελείται από τις αυξημένες εμπορικές ευκαιρίες εντός της κοινής αγοράς της ΕΟΚ, αποκτώντας πρόσβαση σε μεγαλύτερη καταναλωτική βάση και ευρύτερο φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η ένταξη παρέχει πρόσβαση σε διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα οικονομικής βοήθειας που στοχεύουν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της σύγκλισης των οικονομικών στοιχείων της χώρας με αυτά από άλλα κράτη-μέλη.

Κοινωνικά, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ προωθεί τις πολιτιστικές ανταλλαγές και ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να σπουδάζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθεί επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η υπογραφή της πλήρους συνθήκης προσχώρησης από την Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τη βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας σε κοινές αξίες και στόχους. Καθώς η Ελλάδα ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο ως πλήρες μέλος της ΕΟΚ, είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ένταξη στην ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στους ευρύτερους στόχους της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ευρώπη και κυριώς στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.


σχετικα αρθρα