Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κάθε περίπου 20 χρόνια, η Γερμανία αντιμετωπίζει μια κρίση που μοιάζει ανυπέρβλητη.