Η ώρα για τις δύσκολες αποφάσεις είναι εδώ. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση για τολμηρές αποφάσεις μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη, ακόμα πιο επώδυνη.