Διεκδικεί να αποκτήσει και τη Formula 1 και τη γαλλική Ligue 1