Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων βελτιώνεται χάρη στην τεχνολογία και την Google.