Πόσοι συνταξιούχοι βλέπουν αυξήσεις- Τι συμβαίνει με όσους έχουν «προσωπική διαφορά» - Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς συντάξεις