Η κατάρρευση των δύο τραπεζών,  έχει οδηγήσει σε εισροές περισσότερων από 286 δισ. δολάρια στην αμερικανική χρηματαγορά.