Η σύζυγος προβάλλει στο δικαστήριο και την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου.