Κώστας Αποστολάκη: Μίλησε για το σημάδι που τον έκανε να στραφεί στην εκκλησία, τη χαρτομαντεία και τα φαντάσματα.