Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΠΕ η πνευμονία είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως.